Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Sprang Capelle

Terug naar alle locaties

Woon je in regio De Langstraat, de gemeenten tussen Geertruidenberg en ’s Hertogenbosch of in één van hun kernen, en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen?  Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten de genoemde plaatsen? Dan kunt u terecht bij de regio Zuid West Nederland of   Midden Nederland.

DMW De Langstraat

Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend in Sprang Capelle. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) . De gesprekken vinden plaats aan de Kerkstraat 75. U kunt parkeren op het kerkplein van de Hervormde Kerk te Sprang. Het DMW bevindt zich achter de woning van Kerkstraat 77. U loopt rechts van deze woning naar achteren waar u de ingang aantreft van de gesprekslocatie.   DMW De Langstraat wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met de diaconieën van participerende kerken in regio De Langstraat

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW De Langstraat’.  Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!  Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers


Eline

Psychosociaal hulpverlener

Sprang Capelle