Christelijke hulpverlening Scherpenzeel

Woont u in Scherpenzeel en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen? Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk houden iedere werkdag gezamenlijk telefonisch spreekuur van 8.30 – 10.00 uur op het algemeen advies- en informatienummer: 0318 - 547870. U krijgt dan rechtstreeks een hulpverlener aan de telefoon. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat.

DMW Scherpenzeel

De hulp die DMW Scherpenzeel verleent is voor de hulpvrager kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door de diaconieën van PKN Scherpenzeel en de Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel/Renswoude, door de Burgerlijke Gemeente van Scherpenzeel en door giften.

De hulpverlening wordt uitgevoerd door Stichting Schuilplaats in samenwerking met Elan in Barneveld.

Indien u niet in staat bent om naar de hulpverleningslocatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69 RABO 0393 3119 88 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Scherpenzeel'. Hartelijk dank !

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.


Informatie en aanmelding

informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW Scherpenzeel vindt u op de pagina Aanmelding en werkwijze
.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk.

Het DMW in Scherpenzeel wil een zo groot mogelijk hulpaanbod kunnen doen op een laagdrempelige wijze. Om dit te realiseren wordt er in Scherpenzeel samengewerkt met HdS Hulpverlening uit Barneveld. Door de samenwerking met HdS Hulpverlening biedt het DMW een breed scala aan van flexibele hulpvormen. Naast individuele begeleiding en ondersteuning is ook specialistische hulp, thuisbegeleiding en systeemtherapie mogelijk.

Financieel ondersteunen?

De hulp die DMW Scherpenzeel geeft is voor de hulpvrager kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door de diaconieën van participerende kerken, door de Burgerlijke gemeente van Scherpenzeel en giften. Uw steun voor dit belangrijke werk is daarnaast van harte welkom!

U kunt een gift overmaken op: NL28RABO0355135078 van de Diaconie Hervormde gemeente Scherpenzeel onder vermelding van 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Scherpenzeel'. 

Neem contact op met onze vestiging Scherpenzeel


Contactgegevens

Marktstraat 3A
3925 JN
Scherpenzeel

E-mail: info@stichtingschuilplaats.nl