Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Scherpenzeel

Terug naar alle locaties

Woont u in Scherpenzeel of Renswoude en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen?  Belt u dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten Scherpenzeel of Renswoude? Dan kunt u terecht bij de locatie Midden Nederland.

DMW Scherpenzeel

Stichting Schuilplaats heeft in 2013 een hulpverleningslocatie geopend in Scherpenzeel. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Scherpenzeel wordt mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van kerken uit Scherpenzeel/Renswoude en de burgerlijke gemeente Scherpenzeel.  De gesprekken vinden plaats in 'De Ruif'.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financiële bijdrage

Voor DMW Scherpenzeel ontvangen we een structurele bijdrage van de PKN Hervormd Scherpenzeel, de Hersteld Hervormde gemeente Scherpenzeel-Renswoude en de burgerlijke gemeente Scherpenzeel. De gesprekken zijn daardoor voor u kosteloos.

Indien u niet in staat bent om naar de hulpverleningslocatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is daarnaast van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL28 RABO0355135078 van de Diaconie Hervormde gemeente Scherpenzeel onder vermelding van 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Scherpenzeel'.

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.