Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Ridderkerk

Terug naar alle locaties

Woont u in Ridderkerk en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen?   Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten Ridderkerk? Dan kunt u terecht bij de regio Zuid-West Nederland.

DMW Ridderkerk

Stichting Schuilplaats heeft in 1998 een hulpverleningslocatie geopend in Ridderkerk. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van de PKN in Ridderkerk en giften van overige donateurs uit de regio. De gesprekken vinden plaats in gebouw Obadja.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen

Voor DMW Ridderkerk ontvangen we structurele bijdragen van de Hervormde Gemeente uit Ridderkerk. Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging. De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0,39 per gereden kilometer.

U kunt eventueel naast de eigen bijdrage ook een gift overmaken op NL23 RABO 0355462931 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank! Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.