Christelijke Hulpverlening Noord-Brabant (Sprang-Capelle)

Woont u in regio De Langstraat, de gemeenten tussen Geertruidenberg en ’s Hertogenbosch of in één van hun kernen, en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318-54 78 70.

DMW De Langstraat

DMW De Langstraat is eind 2016 opgericht is samenwerking met de diaconieën van participerende kerken in regio De Langstraat. Zij signaleerden een grote behoefte aan christelijk maatschappelijk werk. Het DMW voorziet in deze behoefte, waarbij Stichting Schuilplaats als gecertificeerde, christelijke hulpverleningsorganisatie de uitvoering van de hulpverlening voor haar rekening neemt. 

Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW De Langstraat vindt u onder Aanmelden en werkwijze.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de andere locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op deze site: hulpaanbod.

Financieel ondersteunen

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69RABO0393311988  van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW De Langstraat’. Hartelijk dank ! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

image002

Contactgegevens

DMW Sprang-Capelle / De Langstraat
Kerkstraat 75
Sprang Capelle
Telefoon: (06) 49639459

Locatie en routebeschrijving

DMW De Langstraat is gevestigd in Sprang-Capelle aan de Kerkstraat 75. U kunt parkeren op het kerkplein van de Hervormde Kerk te Sprang. Het DMW bevindt zich achter de woning van Kerkstraat 77. U loopt rechts van deze woning naar achteren waar u de ingang aantreft van de gesprekslocatie aan de Kerkstraat 75.