Christelijke hulpverlening Achterhoek

Woont u in de regio Achterhoek en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer: 0318 - 54 78 70


DMW Achterhoek

Stichting Schuilplaats heeft per 1 juli 2015 een hulpverleningslocatie geopend in Doetinchem, genaamd DMW Achterhoek. Stichting Schuilplaats heeft onderzoek gedaan en constateerde een (toenemende) behoefte aan identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening. Vanuit diverse kerkelijke gemeenten uit de regio Achterhoek worden diaconale gelden beschikbaar gesteld, waarmee het project ondersteund wordt.

Stichting Schuilplaats geeft in dit project ruimte aan gezamenlijke participatie met andere christelijke hulpverleningsorganisaties. Schuilplaats heeft in de Achterhoek een samenwerkingsverband met de ‘initiatiefneemster’ van het project, drs. Elly Donswijk van PVCH ‘De Vlinder’.


Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW in Achterhoek vindt u onder Aanmelden en werkwijze.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op de pagina zorgaanbod

Financieel ondersteunen

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW Achterhoek worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage voor nieuwe cliënten. De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69RABO0393311988  van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW Achterhoek’. Hartelijk dank ! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.Contactgegevens

DMW Achterhoek
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem

Doetinchem