Veenendaal Hoofdkantoor

Wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk houden iedere werkdag gezamenlijk telefonisch spreekuur van 8.30 – 10.00 uur op het algemeen advies- en informatienummer: 0318 - 547870. U krijgt dan rechtstreeks een hulpverlener aan de telefoon. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat.

Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats is een landelijk werkende organisatie. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen.

Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van Stichting Schuilplaats vindt u onder Aanmelden en werkwijze.


Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op deze site: hulpaanbod

Financiële bijdrage

Stichting Schuilplaats ontvangt bijdragen van kerken en particulieren die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen en dit werk financieel willen steunen. Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 35,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 45,00 voor relatiegesprekken. Hiermee draagt u, samen met de kerken en particulieren, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op: 
NL69 RABO 0393 319 88 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Midden Nederland’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Werktijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur. In onderling overleg zijn er mogelijkheden om afspraken te maken in de avonduren.

Neem contact op met locatie Veenendaal

Contactgegevens

Bezoekadres::
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal

Postadres:
Postbus 7
3900 AA  Veenendaal