Christelijke hulpverlening Ridderkerk

Woont u in Ridderkerk en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

DMW Ridderkerk 

DMW Ridderkerk is in 1998 opgericht in samenwerking met de diaconie van de PKN hervormde gemeente Ridderkerk. Zij signaleerde een grote behoefte aan christelijk maatschappelijk werk in haar gemeente. De hulpverlening wordt uitgevoerd door Stichting Schuilplaats.

Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW in Ridderkerk vindt u onder Aanmelden en werkwijze.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op deze site: hulpaanbod

Financieel ondersteunen

Voor DMW Ridderkerk ontvangen we structurele bijdragen van de Hervormde Gemeente uit Ridderkerk. Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0,39 per gereden kilometer.

U kunt eventueel naast de eigen bijdrage ook een gift overmaken op:
NL69 RABO 0393 3119 88 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Neem contact op met onze locatie Ridderkerk

Contactgegevens

Bezoekadres:
Gebouw Obadja
Schepenstraat 4 Ridderkerk
Telefoon (0318) 54 78 70

Postadres:
Prickwaert 196
3363 BH Sliedrecht