Depressiviteit


In de put

Door allerlei omstandigheden kunt u het gevoel hebben dat uw leven zijn glans verloren heeft. U ziet het niet meer zitten. U heeft last van somberheid, moeheid, lusteloosheid, gevoelens van minderwaardigheid en zinloosheid, een verminderde eetlust en geen interesse meer voor aangename dingen. Dit kunnen allemaal symptomen zijn van een depressie. Het is belangrijk om stil te staan bij uzelf. Heeft u een idee waar uw somberheid vandaan komt? Zorgt u goed voor uzelf? Neem tijd om te ontspannen, te bewegen en zoek contact met andere mensen.

Maar wat nu als uw stemming niet verbetert? U doet zo hard uw best, maar voor uw gevoel raakt u alleen meer dieper in de put. Misschien heeft u het al opgegeven om uw best te doen, omdat het licht steeds verder weg lijkt. Uw sombere stemming heeft steeds meer invloed op uw dagelijks leven en verstoort dat steeds meer.

Uit de put

Lukt het u niet om zelf de negatieve spiraal te doorbreken? Zoek op tijd hulp. U hoeft niet alleen van de bodem van de put omhoog te klimmen. Een deskundige hulpverlener helpt u om uw gedachten en gevoelens weer op de rails te brengen. Hiervoor voert hij verschillende gesprekken met u. In deze gesprekken krijgt u praktische handvaten aangereikt, bijvoorbeeld om structuur in uw dagschema aan te brengen. Ook wordt er aandacht besteed aan het omgaan met negatieve gedachten: hoe kunt u deze gedachten ombuigen naar realistische gedachten? Het kan zo zijn dat uw klachten voortkomen uit andere problemen, bijvoorbeeld spanningen in uw relatie of een negatief zelfbeeld. De hulpverlener zal met u op zoek gaan naar deze bron en u helpen om hier verandering in aan te brengen.  

Huisarts

Het kan zijn er dat naast de gesprekken medicatie nodig is. In dit geval zullen we dit altijd met u bespreken en vragen of u contact met uw huisarts  op wilt nemen. Ook als uw huisarts u geadviseerd heeft om gesprekken te volgen, bent u bij ons van harte welkom. Een officiële doorverwijzing is niet nodig, maar mag wel. Wij nemen alleen contact op met uw huisarts na uw schriftelijke toestemming. Cliëntverhaal: Monique Dekkers (45) was depressief

“Het is zo fijn als iemand naar je luistert, de tijd neemt om je te begrijpen en ook nog op dezelfde christelijke golflengte zit. Door de vragen die de hulpverlener stelde, ging ik nadenken en kreeg ik het probleem zelf ook steeds meer helder. Al pratend ontdekten we eigenlijk samen hardop mijn denkpatroon. Dat gaf mij al heel veel inzicht. Door mijn dagelijkse denken te onderzoeken en te bespreken, leerde ik mijn oude gedachten stop te zetten en redelijk te maken.”

De naam Monique Dekkers is gefingeerd.

Benieuwd naar wat andere cliënten over Stichting Schuilplaats zeggen? Lees onze cliëntverhalen.

Bent u depressief en zoekt u hulp of kent u iemand die hulp zoekt?

Neem contact met ons op.