Cursus Puberstrijd

'Kinderen zijn een zegen', een Bijbelse waarheid waar u als ouder waarschijnlijk van harte achterstaat en waar wij in geloven. Soms kan het echter zo zijn dat de problemen tussen u en uw kind zo’n schaduw werpen op deze zegen dat er alleen een opgave over lijkt te blijven. Een opgave waarvan u niet weet hoe u die aan moet pakken. ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind zich aan onze regels houdt?’. ‘Hoe kunnen we de eindeloze machtsstrijd voorkomen?’. ‘Hoe kunnen we weer een positieve sfeer thuis creëren?’. Deze en nog veel meer vragen en de onderliggende thema’s komen allemaal aan bod in de cursus "Puberstrijd".

Doel van de cursus

De cursus puberstrijd is een praktische cursus in groepsverband, met als doel ouders te helpen op een positieve manier met hun puber(s) om te gaan. Hiervoor verdiept u zich in de leefwereld van uw puber, leert u conflicten oplossen zonder in een machtsstrijd te belanden en oefent u met het stellen van grenzen en het geven van vertrouwen. U ontwikkelt vertrouwen in uw eigen ouderschap en een positieve benadering richting uw puber, zodat u weer kunt genieten van de zegen die u gekregen hebt. De cursus bevat onderdelen van preventie dus het is ook zeker aan te bevelen om in de pre puberale fase van uw kind deze cursus te volgen.

Onderwerpen die besproken worden:

In de bijeenkomsten staan we stil bij:
-       Wat is pubergedrag?
-       Wie ben ik als ouder?
-       Communiceren met pubers
-       Loslaten en vasthouden van pubers
-       Grenzen stellen aan pubers
-       Omgaan met emoties van pubers
-       Mediaopvoeding

Kennismaking

Voordat u kunt deelnemen aan deze cursus zal er een telefonisch kennismakingsgesprek plaatsvinden met één van de cursusleiders. Tijdens dit gesprek praten we met u over uw verwachtingen ten aanzien van deze cursus. Op deze manier kunnen we goed beoordelen of deze cursus aan uw verwachtingen zal voldoen. Specifieke vaardigheden en/of kennis zijn niet nodig. De wens om te investeren in de relatie met uw kind is voldoende.


Aantal bijeenkomsten en kosten

Het aanbod van de cursus Puberstrijd bestaat uit een telefonisch kennismakingsgesprek en 6 groepsbijeenkomsten van 2 uur. De totale kosten zijn €150 per echtpaar (6 bijeenkomsten à €25,00). In een aantal plaatsen wordt de cursus vergoed vanuit de subsidie van de burgerlijke gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en data, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Aanmelden

Wilt u als ouder de positieve band met uw puber weer terug? Bent u het geruzie en de woordenwisselingen zat? U kunt zich via het aanmeldformulier opgeven voor de cursus Puberstrijd. U kunt zich natuurlijk ook schriftelijk of telefonisch aanmelden.

Annulering

De annulering van de hele cursus kan tot 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de cursus kosteloos plaatsvinden, daarna zullen cursuskosten in rekening worden gebracht.


Aanmelden voor cursus opvoeding

Voor meer praktische informatie, zoals tijden, locatie en data, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier.