ROUWGROEP jongeren

Eind november start Stichting Schuilplaats / DMW op de locatie Sliedrecht een rouwgroep voor jongeren tot ongeveer 30 jaar.

De groep is bestemd voor jongeren die al langer of misschien nog maar kort een dierbare (zoals ouder(s), broer/zus, partner, vriend(in)) door de dood moeten missen.

De groep zal 4x bij elkaar komen op donderdagavond op de volgende data:

 • 24 november
 • 8 december
 • 22 december
 • 12 januari


De bijeenkomsten zijn van 19.45 uur – 21.15 uur, en vinden plaats in de groepsruimte van ons kantoor in Sliedrecht, Prickwaert 196. De totale kosten van de cursus bedragen € 100,-.  Dit bedrag kan met een automatische incasso in termijnen worden betaald.

Tijdens de bijeenkomsten staan thema’s  centraal die met rouw en rouwverwerking hebben te make en is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Rouwfasen:  wat zijn de rouwfasen, in welke fase zit jij en wat heb je nodig om verder te komen?
 • Emoties en gevoelens
 • Anderen: wat doet rouw met je opnieuw aan iemand hechten, hoe betrek je anderen bij je rouwproces, hoe kan je omgaan met onbegrip uit je omgeving, wie steunen je en in wie ben je misschien teleurgesteld? 
 • Zorg voor jezelf: wat en wie heb je nodig om het vol te kunnen houden, en hoe vul je dat praktisch in?
 • Zingevingsvragen: wat doet het verlies met je geloofsbeleving, hoe vind je weer nieuw toekomstperspectief met het gemis van je dierbare(n)?
 • Rituelen: hoe ga je om met ‘feest’dagen en gedenkdagen, welke rituelen helpen jou in je rouwproces?
 • Thema’s die de deelnemers inbrengen


Opgave kan via het contactformulier of via het centrale telefoonnummer van Stichting Schuilplaats: 0318-547870 (werkdagen 8.30 - 10.00 uur)

Geef je op!