Christelijke hulpverlening Achterhoek

Woont u in de regio Achterhoek en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer: 0318 - 54 78 70


DMW Achterhoek

Stichting Schuilplaats heeft per 1 juli 2015 een hulpverleningslocatie geopend in Doetinchem, genaamd DMW Achterhoek. Stichting Schuilplaats heeft onderzoek gedaan en constateerde een (toenemende) behoefte aan identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening. Vanuit diverse kerkelijke gemeenten uit de regio Achterhoek worden diaconale gelden beschikbaar gesteld, waarmee het project ondersteund wordt.

Stichting Schuilplaats geeft in dit project ruimte aan gezamenlijke participatie met andere christelijke hulpverleningsorganisaties. Schuilplaats heeft in de Achterhoek een samenwerkingsverband met de ‘initiatiefneemster’ van het project, drs. Elly Donswijk van PVCH ‘De Vlinder’.


Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW in Achterhoek vindt u onder Aanmelden en werkwijze.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op de pagina zorgaanbod

Financieel ondersteunen

De hulp die DMW Achterhoek verleent is voor de hulpvrager kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door de diaconieën van participerende kerken en giften.

Indien u niet in staat bent om naar de hulpverleningslocatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69 RABO 0393 3119 88 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Achterhoek’. Hartelijk dank !

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.Contactgegevens

DMW Achterhoek
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem

Doetinchem